Tot nu toe ingezameld:

 
load ticker

1102513,00

Over de stichting

Jan Linders Fonds
Postbus 72
5854 ZH Nieuw-Bergen
Fonds@janlinders.nl
KvK nummer 853412558

Doelstelling
Doelstelling van het Jan Linders Fonds is het ondersteunen van lokale initiatieven, die de leefbaarheid in de omgeving direct of indirect verbeteren. Het opzetten van sponsoractiviteiten is daarvan een belangrijk onderdeel. Samenwerking tussen onze medewerkers en het goede doel is een voorwaarde voor een succesvolle activiteit.

Voorwaarden goede doelen
De goede doelen worden door de eigen medewerkers bepaald welke vervolgens getoetst worden aan de volgende voorwaarden:

- De activiteiten moeten direct of indirect de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Ze mogen daarbij zowel een grote als een kleinere groep mensen ten goede komen. Gewone verenigingen (sport, cultuur) doen niet mee, tenzij ze naast hun gewone doelstelling ook een bijzondere, charitatieve activiteit hebben.

- Het doel moet concreet zijn.

- Besteding van de inkomsten moet transparant zijn.

Betrokkenen van een goed doel verrichten een aantal inspanningen (extra activiteiten) om geld voor het goede doel in te zamelen. Daarnaast zal er een collectieve inzamelactie plaatsvinden, geïnitieerd door het servicekantoor van Jan Linders supermarkten. Dit zal géén leveranciersactie zijn.

Bestuur
Ger Koopmans (voorzitter)
Harm Kersten (penningmeester)
Leo Linders (secretaris)

Bestuursleden verrichten bestuurstaken onbezoldigd. Bestuursleden hebben uitgesproken geen onkosten te declareren.

De voorzitter is het gezicht van het Jan Linders Fonds en vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden. Alle bestuursleden zullen het Jan Linders Fonds positief naar buiten uitdragen. De bestuursleden borgen de onafhankelijkheid van de stichting. Het bestuur zal toetsen of het doel van de stichting wordt bereikt. Tevens zal het bestuur toetsen of de gelden goed besteed zijn en of aan de voorwaarden van de ANBI status wordt voldaan.

De operationele taken voor de stichting worden binnen het bedrijf Jan Linders uitgevoerd, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur van de stichting.

De operationele taken van de penningmeester worden uitgevoerd door het hoofd finaciële administratie van Jan Linders en door de penningmeester geaccordeerd. 

De operationele taken van de secretaris worden uitgevoerd door de directiesecretaresse en door de secretaris geaccordeerd. De directiesecretaresse zal de bestuursvergaderingen notuleren.

Jaarrekeningen
Bekijk hier de jaarrekening van 2013
Bekijk hier de jaarrekening van 2014

Bekijk hier de jaarrekening van 2015
Bekijk hier de jaarrekening van 2016
Bekijk hier de jaarrekening van 2017
Bekijk hier de jaarrekening van 2018
Bekijk hier de jaarrekening van 2019
Bekijk hier de jaarrekening van 2020
Bekijk hier de jaarrekening van 2021